Förändring av bansträckningen

En väsentlig förändring av bansträckningen pga. planerade lekplatsen i anslutningen till ettans fairway. Efter samtalet med projektledningen på Teknik- och fastighetsförvaltningen och vederbörandes önskemål om att se över säkerheten på banan efter lekplatsen har färdigställts hade beslutats att flytta ettans utkast ca 40 meter västerut från befintliga placeringen. Detta gör att hålet förkortas från 140 meter till ca 105 meter och paret bantas ner från 4 till par 3. Nya utkastet planeras tas i bruk i början på oktober månaden 2022. Denna flytten påverkar inte 1:ans Gula/korta utkast.