Upphittade discar

Klubben har en hittelåda i anslutningen till banan på anslagstavlan på hål 1.

Upphittade discar:
Kontakta ägaren om nummer står skrivet på discen. Om ägaren saknar möjlighet att avhämta discen informera att discen lämnas i hittelådan för eventuell överlämning via klubben. Alla inlämnade discar läggs ut på klubbens Facebook-sida.

Borttappade discar:
Alla discar från hittelådan läggs ut på klubbens Facebook-sida. På sidan kan man även efterfråga borttappade discar. Ange på vilken bana discen tappats bort, vilket hål och var på hålet. Ange även om discen är namnad eller onamnad med eller utan kontaktuppgifter.

Upphämtning:
Det är lättast att hämta upp sin disc i samband med någon av klubbens organiserade aktiviteter eller veckotävlingar. Har du inte möjlighet att hämta discen själv får du gärna skicka en kompis eller närstående att hämta den åt dig. För att det inte ska bli fullt i klubbens förvaringsutrymme sparas alla upphittade discar under en viss tid. Discar som inte avhämtats eller inte hittar till sina ägare inom ett halvår övergår till klubben.

Allmän information:
Det är svårt att hävda att du är ägare till en upphittad disc som inte är namnad. Därför rekommenderar vi att du märker discarna med dina kontaktuppgifter, då ökar möjligheten att du får tillbaka din disc. Sortering av discar är något som klubben gör ideellt och som en förmån för klubbmedlemmar och besökande discgolfare. Hittelådan töms med jämna mellanrum, oftare under högsäsongen och mindre frekvent under övriga tider.

Ansvar:
Klubben tar inte ansvar (vid till ex. brand, stöld, skadegörelse, vid inbrott eller andra oförutsägbara händelser) för upphittade discar under förvaringstiden, därför är det viktigt att inlämnade discar avhämtas snarast möjligt. Alla discar förvaras och överlämnas i befintligt skick.