Tävlingslicens

SDGF-licens:
För att kunna delta i Svenska Discgolfförbundets sanktionerade tävlingar (till ex. Nationella Touren och samtliga SM tävlingar) krävs det en SDGF-licens. Licensansökan görs via Svenska Discgolfförbundets Tjing-konto efter införskaffat medlemskap i klubben. SDGF-licensen gäller per kalenderår från 1 jan. till 31 dec. oavsett när under året man har ansökt om licensen och inbetald licensavgift återbetalas ej. Spelare som löser licens medger också Svenska Discgolfförbundet rätten att publicera namn, ev. bild, födelsedata och klubbtillhörighet på SDGF:s fysiska och digitala medier.

Mer information om licensavgifter, vad som ingår i licensen och hur man ansöker hittar man på förbundets hemsidan: svenskdiscgolf.se

PDGA-licens:
PDGA-licens ger spelarna möjlighet till att få rating på PDGA-sanktionerade tävlingar. PDGA står för Professional Disc Golf Association och är spelarnas egna förbund och också förbundet som tillhandahåller regelverket vi spelar efter. Oftas TD avgör krav på PDGA-licensinnehav för att kunna delta under PDGA-sanktionerade tävling. PDGA-licensen gäller per kalenderår från 1 jan. till 31 dec. oavsett när under året man har ansökt om licensen.

Mer information om licensavgifter och hur man ansöker hittar man på PDGA:s hemsidan: pdga.com