Medlemskap

Vill du bli medlem i Karlstads FSK ?

  • Genom att bli medlem hjälper du klubben att växa vilket ger mer resurser och större möjligheter att investera i anläggningen och i framtida projekt.
  • Större del av medlemsavgifter går till underhåll av vår bana och aktiviteter för medlemmar.
  • Genom ditt medlemskap stödjer du föreningen och föreningens ambitioner att bedriva verksamheten och utveckla sporten.
  • Som medlem har du rösträtt på årsmötet och andra föreningsmöten.
  • Som medlem får du delta i klubbmästerskapet och övriga klubbaktiviteter.
  • Som medlem kan du skaffa tävlingslicens, vilket behövs för att spela i större tävlingar.
  • Medlemmar får rabatt hos utvalda butiker.Accounts

Free Trial

Your Text

Your Text

Your Text

AKTIV MEDLEM

250 KR

PER VERKSAMHETSÅR


FÖR DIG SOM VILL STÖDJA KLUBBEN OCH

TA DEL AV ALLA KLUBBAKTIVITETER.

Alla aktiviteter och klubbtävlingar ingår

Registrering i Tjing


UNGDOM OCH JUNIOR

100 KR

PER VERKSAMHETSÅR


SAMMA SOM AKTIV MEDLEMSKAP FAST

TILL OCH MED ÅRET DU FYLLER 18

Alla aktiviteter och klubbtävlingar ingår

Registrering i Tjing


Medlemsavgifter (gäller per verksamhetsperiod fr.o.m 1 maj år ett t.o.m 30 april år två).
Medlemskapet upphör alltid den 30 april oavsett när på året medlemsavgift betalats och behöver därefter förnyas.
Nya medlemmar kan betala medlemsavgifter från och med årsskifte, medlemsavgiften förfaller då 30 april under nästkommande år. Med andra ord får man upp till 4 månader extra i medlemskap.