Privacy Policy

Integritetspolicy

1. Introduktion
Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.
Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

2. Insamling av personlig information
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll.
Information som du anger när du ansöker om medlemskap på vår hemsida, till exempel namn, dina kontaktuppgifter och personnummer (Se Medlemskap och behandling av personuppgifter).
Information som du skickar till oss via betaltjänster som till exempel Swish.
All annan personlig information som du skickar till oss.

3. Användning av din personliga information
Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan, vi kan använda din personliga information för följande:
Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
Att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida.
Att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.
Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.
Föreningen kan använda din personliga information för att administrera föreningens verksamhet.
Vi lämnar inte ut din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

4. Utlämning av personlig information
Klubben kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, Svenska Frisbeesportförbundet och/eller andra föreningar, i syfte att kunna fullgöra föreningens åtaganden gentemot dig som medlem.
Vi kan utlämna din personliga information i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra styrelseledamöter, medlemsansvarig i föreningen eller förbundet för att kunna administrera klubbens verksamhet.
Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

5. Medlemskap och behandling av personuppgifter
Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig, detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet.
I förekommande fall är klubben gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med Riksidrottsförbundet, Svenska Frisbeesportförbundet och andra föreningar då gemensam verksamhet bedrivs t.ex. nationella tävlingar.
Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens uppförandekod för behandling av personuppgifter.
Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister, samkörningen genomförs för att fullgöra föreningens skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.
Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter vid registreringen, kontakta föreningens administratör eller medlemsansvarig för att ansöka om medlemskap.
Föreningen samlar in och sparar medlemmarnas uppgifter som anges i ansökan i Riksidrottsförbundets plattform IdrottOnline, läs mer om hur Riksidrottsförbundet hanterar personuppgifter.
Genom medlemskap samtycker sökande att klubben och de förbund klubben tillhör att medlemmens personuppgifter sparas i föreningens medlemsregister och behandlas enligt vad som föreningen beslutat om i sin verksamhet samt får publicera medlemmens namn och bilder på medlemmen i de fysiska och digitala medier klubben använder sig av.

6. Ändring
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida.
Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy

7. Tredje parts hemsidor
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor.
Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

8. Hur länge sparas personuppgifter ?
Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

9. Cookies
Vår hemsida använder kakor.
En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren, identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.
Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Last updated: