Administration i Tjing

Från och med januari 2024 påbörjade klubben flytten till Tjing. Successiv process som kommer ta sin tid. Ambitionerna är att flytta och sköta medlemsregister, tävlingar, betalningar och tävlingslicenser hos ovanstående tjänsteleverantör. Förhoppningsvis i framtiden kommer leverantören erbjuda mer flexibla funktioner och betalsätt (idag stöds bara kortbetalningar som till ex. Visa och Mastercard) och däför möjligheten att betala via Swish kommer finnas kavar i klubben.
Även SDGF tävlingslicenser kommer införskaffas i Tjing från och med 2024, detta betyder om du vill lösa licens måste du skaffa ett konto på Tjing och sedan ansöka om att bli medlem i klubben du tänkt representera. När man klar med medlemskapet kan man själv söka licens genom att navigera till Karlstads FSK klubbsidan och vidare till Svenska Discgolfförbundet under Association.
En spelare kan vara medlemmar i flera föreningar men det är via den “Main club” markerade klubben i profilen man söker licens och den klubben man kommer representera under förbundets tävlingar.
Aktuella licensavgifter hittar man på förbundets hemsidan.

Lansering av en ny hemsida

Efter en tids arbete och en givande process kan vi med glädje presentera vår nya hemsida. Den gamla hemsidan hos IdrottOnline stängs vid årsskiftet 2022-2023 efter förbundets beslut. Syftet med den nya webbplatsen är dels att presentera vår verksamhet för nya som gamla medlemmar, dels för att verka som en plattform som binder ihop vår digitala närvaro och även som ett verktyg för oss att hålla jämna steg med verksamheten för att öka tillgängligheten och överskådligheten av den information vi tillhandahåller. Det är vår förhoppning att alla besökare av vår hemsida får ta del av en positiv upplevelse.

Förändring av bansträckningen

En väsentlig förändring av bansträckningen pga. planerade lekplatsen i anslutningen till ettans fairway. Efter samtalet med projektledningen på Teknik- och fastighetsförvaltningen och vederbörandes önskemål om att se över säkerheten på banan efter lekplatsen har färdigställts hade beslutats att flytta ettans utkast ca 40 meter västerut från befintliga placeringen. Detta gör att hålet förkortas från 140 meter till ca 105 meter och paret bantas ner från 4 till par 3. Nya utkastet planeras tas i bruk i början på oktober månaden 2022. Denna flytten påverkar inte 1:ans Gula/korta utkast.